ခရီးသြား……….

                                                                              မုိးေတြသည္းလာျပန္ျပီ……..

                                                                                   ခရီးတစ္ေလွ်ာက္

                                                                              ဘယ္မွာ  နားခုိရမွာလဲ…………

                                                                              ” ဆူး” နဲ့ ”ေမြ့ရာ” ဆုိတာ

                                                                                    သိပ္ေတာ့လည္း  မကြာျခားလွပါဘူး………..

                                                                                 ျပဳိက်ေတာ့လည္း

                                                                                       တ၀ုန္း၀ုန္း တဒုိင္းဒုိင္းနဲ့

                                                                                 ႏွင္းေတြကုိ  သည္းေရာ……..

                                                                                  ေနာက္ေန့မွာ  ဘယ္လုိျကဳံဦးမလဲ

                                                                                          ေမွ်ာ္တုိင္းေမာလုိ့

                                                                                   လာမယ့္ေဘး  ေျပးေတြ့လုိက္ခ်င္ျပီ………..

                                                                                    ေလကပဲ  ျပင္းခဲ့တာလား……

                                                                                            ငါကပဲ  ေမာေနခဲ့လုိ့လား……

                                                                                     လဲက်ခဲ့တာ  ခဏခဏ………….

                                                                                      မုန္တုိင္းဒဏ္ကုိ  ခံရလြန္းလုိ့

                                                                                              ငါ့စိတ္ခႏၶာ  အခုေတာ့

                                                                                       နားခုိရာေလး  ေတြ့ခ်င္ျပီ…………..။

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s